Zadanie

Na podstawie wykresu przedstawionego w podręczniku znajdź wartość temperatury, dla której promień światła padający z wody na granicę z powietrzem pod kątem ulegnie całkowitemu wewnętrznemu odbiciu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4