Zadanie

Znajdź wartość maksymalnego kąta padania , dla którego następuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia przedstawione na rysunku w podręczniku. Przyjmij, że współczynnik załamania szklanego walca wynosi i jest on otoczony powietrzem.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4