Zadanie

Oblicz długość cienia drewnianego pala wbitego w jezioro, korzystając z danych przedstawionych w treści zadania.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4