Zadanie

Odpowiedz i uzasadnij, czy do rozszczepienia światła można użyć pryzmatu z substancji, w której fale świetlne rozchodzą się z taką samą prędkością, bez względu na ich długość.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4