Zadanie

Korzystając z wykresu przedstawionego w podręczniku, oblicz kąt rozszczepienia światła w tle – kąt między skrajnym promieniem fioletowym i czerwonym.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4