Zadanie

Na podstawie rysunku przedstawionego w podręczniku wybierz zdania prawdziwe i fałszywe.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4