Zadanie

Wiedząc, że promień krzywizny soczewki dwuwypukłej wynosi 58 cm, a współczynniki załamania światła czerwonego, zielonego i fioletowego mają wartości ncz = 1,57, nz = 1,58, nf = 1,59 oblicz ogniskowe dla danych barw. Następnie wyszukaj informację, z jaką cechą soczewki wiąże się różna długość ogniskowej dla różnych barw.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4