Zadanie

Wiedząc, że przedmiot znajduje się w odległości od soczewki, zaznacz zdania prawdziwe i fałszywe.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4