Zadanie

Wiedząc, że dla odległości od soczewki obraz przedmiotu jest dwukrotnie pomniejszony: , znajdź odległość przedmiotu od soczewki, dla której obraz przedmiotu jest dwukrotnie powiększony.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
16. Fale elektromagnetyczne i optyka
4