Chemia - klasa 4 szkoły średniejOdpowiedzi do zadań z podręczników i ćwiczeń

Podręczniki do 4 klasy szkoły średniej

Chemia. Klasa 4. Podręcznik. Zakres rozszerzony – rozwiązania i odpowiedzi

  • Podręcznik
  • Chemia
  • Wydawnictwo: WSiP
  • Klasa: 4 szkoły średniej

Opis

Matura za pasem, a twoja wiedza z chemii kuleje? Nie poddawaj się! Skorzystaj z kompleksowych rozwiązań zadań z podręczników, zbiorów, arkuszy maturalnych i zeszytów ćwiczeń, które pozwolą ci się przygotować do tego najważniejszego egzaminu. Każde z zadań prezentowanych w naszym serwisie posiada dokładne wyjaśnienie, przygotowane przez wykwalifikowanych nauczycieli chemii, co ułatwi ci przyswojenie problematycznych zagadnień. Materiał obejmuje wszystkie tematy z programu czwartej klasy szkoły ponadpodstawowej: stechiometrię, reakcje w roztworach, systematykę związków nieorganicznych, kinetykę i statykę, termochemię, elektrochemię, reakcje utleniania-redukcji, węglowodory oraz jedno- i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów. Wybierz interesujący cię zeszyt ćwiczeń, podręcznik czy zbiór. Znajdź numer zadania i rozpocznij samodzielną naukę. Naszym zadaniem jest pomoc ci w nauce do lekcji, kartkówek, sprawdzianów, a przede wszystkim do egzaminu maturalnego. Bez obaw możesz przygotować się do matury na poziomie rozszerzonym.