Zadanie

Napisz, jaka jest wymowa ostatniego zdania fragmentu powieści Kamińskiego: „A na tę scenę bitewną jednego z najsławniejszych wyczynów Polski Podziemnej patrzą prastare mury władysławowskiego Arsenału, świadka insurekcji kościuszkowskiej i rebelii listopadowej 1830 r.” Uwzględnij kontekst „milczących świadków historii”.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
3. Bolesne ślady historii
95
3.1. Tragizm historii na obrazie (analiza dzieła malarskiego)
96
3.2. To jest zawsze przyczyną tragedii… obrazowanie i środki poetyckie, paradoks ironia, związek
98
3.3. O niej zawsze historia mówi (obraz poetycki, rytm wiersza, fotografia jako tekst kultury)
103
3.4. Sztuka w obronie człowieka (dzieła malarskie i jego
107
3.6. Świadek dramatu dla pokoleń (akcja, elementy świata przedstawionego, reportaż, argumentacja)
116
3.7. Zapiski historii zwykłych ludzi (literatura faktu, pamiętnik, dziennik, reportaż, styl autorski, kolokwializmy)
126
3.8. Twoja mowa cię zdradza (język narodowy, odmiany języka: regionalne, zawodowe, środowiskowe, kulturalna: stylizacja językowa, dialektyzmy)
135
3.9. Skazani na zagładę (opowiadanie, relacja reportażowa, film dokumentalny)
140