Język polski. Egzamin ósmoklasisty 2022

Język polski. Egzamin ósmoklasisty 2022

Arkusz egzaminacyjny


Wydawnictwo:

CKE

Klasa: 8 szkoły podstawowej, Egzamin Ósmoklasisty


Opis

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022 składa się z 19 zadań. W arkuszu egzaminacyjnym znajdziesz: 10 zadań do Tekstu 1. (fragmentu lektury obowiązkowej - Zemsty Aleksandra Fredry),  7 zadań do Tekstu 2. (fragmentu artykułu socjologicznego - Pochwały przyjaźni Andrzeja Kojdera), a także 1 zadanie z krótką formą wypowiedzi pisemnej  oraz 1 zadanie z długą formą wypowiedzi pisemnej. Jeżeli chcesz uzyskać dobry wynik z egzaminu, musisz powtórzyć dobrze wiedzę związaną z zasadami pisania rozprawki, opowiadania oraz zaproszenia. W osiągnięciu celu pomoże Ci także znajomość: – Zemsty Aleksandra Fredry; – pojęć: komedia, didaskalia, tekst główny, tekst poboczny, komizm (sytuacyjny, słowny, postaci); – zagadnień z zakresu gramatyki: podmiot, dopełnienie; – zagadnień z zakresu interpunkcji: prawidłowe umiejscowienie przecinka. Pisząc krótką oraz długą wypowiedź pisemną pamiętaj, że w ocenie Twojej pracy będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna oraz interpunkcyjna.