Matematyka. Egzamin ósmoklasisty 2022

Matematyka. Egzamin ósmoklasisty 2022

Arkusz egzaminacyjny


Wydawnictwo:

CKE

Klasa: Egzamin Ósmoklasisty


Opis

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2022 składa się z 19 zadań, z czego 15 z nich to zadania zamknięte, a 4 to zadania otwarte. Jeżeli chcesz uzyskać dobry wynik z egzaminu, musisz powtórzyć dobrze wiedzę, związaną z twierdzeniem Pitagorasa, zadaniami tekstowymi, objętością i polem graniastosłupów. Nie zabraknie działań na potęgach, pierwiastkach i ułamkach, obliczania proporcji i procentów.  Spotkasz się również z równaniami z jedną niewiadomą, rachunkiem prawdopodobieństwa, obliczaniem pola i obwodu figur płaskich oraz odczytywaniem danych z tabeli i diagramów. Podczas rozwiązywania zadań musisz pamiętać o kolejności wykonywania działań. Cechy podzielności liczb, przekształcanie wyrażeń algebraicznych i suma miar kątów w trójkącie, to zagadnienia, które również znajdą się w tych zadaniach.