Zadanie

Twoim zadaniem jest podać przykłady z tekstu Kroniki polskiej, które można uznać za:

a) fakty z dziejów polski,

b) zdarzenia baśniowe, legendarne,

c) postacie rzeczywiste,

d) postacie przypuszczalnie fikcyjne.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
1. Historia zapisana w tekstach kultury
7
1.4. Budowle też piszą historię (architektura jako tekst kultury)
23
1.5. Jak czytać dzieje z budowli (esej, obrazowanie w prozie, opis obiektu architektonicznego)
27
1.7. Ja tam byłem… (pamiętnik, cechy stylu pisarza, konteksty w interpretacji utworu)
38
1.10. Opowiedz mi coś ciekawego i prawdziwego… (literatura faktu, gawęda, motto)
54