Zadanie

Uzupełniając tabelkę, dokonaj porównania dwóch ksiąg, o których mówi autor.

Dwie księgi
księga pierwszaksięga druga
metaforycznie to:
dosłownie to:
sposób jej „czytania”
Która z nich jest doskonalsza?

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
1. Historia zapisana w tekstach kultury
7
1.4. Budowle też piszą historię (architektura jako tekst kultury)
23
1.5. Jak czytać dzieje z budowli (esej, obrazowanie w prozie, opis obiektu architektonicznego)
27
1.7. Ja tam byłem… (pamiętnik, cechy stylu pisarza, konteksty w interpretacji utworu)
38
1.10. Opowiedz mi coś ciekawego i prawdziwego… (literatura faktu, gawęda, motto)
54