Zadanie

Twoim zadaniem jest przedstawić jeden dzień z życia szkoły na dwa sposoby: jeden w formie kroniki, natomiast drugi w formie pamiętnika. Pamiętaj, aby teksty te w znaczący sposób różniły się formą (podpowiedzi znajdziesz w Wyjaśnieniu).

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Historia zapisana w tekstach kultury
7
1.4. Budowle też piszą historię (architektura jako tekst kultury)
23
1.5. Jak czytać dzieje z budowli (esej, obrazowanie w prozie, opis obiektu architektonicznego)
27
1.7. Ja tam byłem… (pamiętnik, cechy stylu pisarza, konteksty w interpretacji utworu)
38
1.10. Opowiedz mi coś ciekawego i prawdziwego… (literatura faktu, gawęda, motto)
54