Zadanie

Winicjusz w pewnym momencie stawia sobie pytanie: „Czy nadzwyczajność nie otacza nas ze wszystkich stron?”. Napisz, dlaczego świat oraz my sami nas zadziwiamy. Powiedz, z jakimi zjawiskami o charakterze nadzwyczajnym spotykasz się w życiu. Wytłumacz, na czym polega ta niezwykłośc.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
4. Spojrzenie na początek i koniec
149
4.2. Dziękując Bogu za stworzenie (pieśń, podmiot i adresat wypowiedzi lirycznej, funkcje środków poetyckich, budowa wiersza)
155
4.3. Wyrazy we właściwej kolejności (szyk zdania, akcent w zdaniu, intencja wypowiedzi a szyk wyrazów)
158
4.4. O narodzinach świata (sposób obrazowania malarskiego i literackiego)
160
4.5. Pytania o powstanie świata (style – naukowy i popularnonaukowy, wywiad dziennikarski)
162
4.7. Z Biblią w tle (nawiązania literackie, fraszka, miniatura dramatyczna)
172
4.9. Koniec może być niezauważalny (obraz poetycki, środki poetyckiego obrazowania)
179