Zadanie

Twoim zadaniem jest odszukać fragment powieści, który opisuje spostrzeżenia Winicjusza na temat postaw poznanych chrześcijan wobec ludzi i świata oraz ich reakcje na początkową niechęć mężczyzny do przyjęcia nauki Chrystusa. Napisz, dlaczego ukochany Ligii twierdzi, że bycie wyznawcą Jezusa nie należy do najłatwiejszych zadań.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
4. Spojrzenie na początek i koniec
149
4.2. Dziękując Bogu za stworzenie (pieśń, podmiot i adresat wypowiedzi lirycznej, funkcje środków poetyckich, budowa wiersza)
155
4.3. Wyrazy we właściwej kolejności (szyk zdania, akcent w zdaniu, intencja wypowiedzi a szyk wyrazów)
158
4.4. O narodzinach świata (sposób obrazowania malarskiego i literackiego)
160
4.5. Pytania o powstanie świata (style – naukowy i popularnonaukowy, wywiad dziennikarski)
162
4.7. Z Biblią w tle (nawiązania literackie, fraszka, miniatura dramatyczna)
172
4.9. Koniec może być niezauważalny (obraz poetycki, środki poetyckiego obrazowania)
179