Zadanie

Twoim zadaniem jest poddać interpretacji zachowanie aniołów poprzez odpowiedzenie na podpunkty a – d.

a) Jakie zadanie mają aniołowie? Co robią?

b) Gdzie znajdują się wszyscy ludzie? Jaka jest ich reakcja na działania aniołów?

c) Co przynieśli ludzie na miejsce zgromadzenia? O czym świadczą te przedmioty?

d) Dlaczego ludzie mają nadzieję, że to, co przynieśli nie zostanie im odebrane? Jak aniołowie tłumaczą swoje działania?

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
4. Spojrzenie na początek i koniec
149
4.2. Dziękując Bogu za stworzenie (pieśń, podmiot i adresat wypowiedzi lirycznej, funkcje środków poetyckich, budowa wiersza)
155
4.3. Wyrazy we właściwej kolejności (szyk zdania, akcent w zdaniu, intencja wypowiedzi a szyk wyrazów)
158
4.4. O narodzinach świata (sposób obrazowania malarskiego i literackiego)
160
4.5. Pytania o powstanie świata (style – naukowy i popularnonaukowy, wywiad dziennikarski)
162
4.7. Z Biblią w tle (nawiązania literackie, fraszka, miniatura dramatyczna)
172
4.9. Koniec może być niezauważalny (obraz poetycki, środki poetyckiego obrazowania)
179