Zadanie

Odwołując się do słów wiersza, napisz, w jaki sposób Mickiewicz przedstawił nastroje emigrantów XIX w.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
2. Zaplątani w historię
61
2.1. Na obcej ziemi (sonet, indywidualne cechy stylu poety)
62
2.4. Urodziłem się… (tekst literacki a tekst popularnonaukowy, życiorys, CV)
79