Zadanie

Przytocz fragment Latarnika, w którym użyto mowy pozornie zależnej. Napisz, jaka sytuacja sprzyja użyciu takiego typu narracji.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
2. Zaplątani w historię
61
2.1. Na obcej ziemi (sonet, indywidualne cechy stylu poety)
62
2.4. Urodziłem się… (tekst literacki a tekst popularnonaukowy, życiorys, CV)
79