Zadanie

Waszym zadaniem jest opracować mapę myśli zawierającą odpowiedzi na następujące pytania: czym jest emigracja, kim są emigranci, jakie mogą być przyczyny emigracji?

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
2. Zaplątani w historię
61
2.1. Na obcej ziemi (sonet, indywidualne cechy stylu poety)
62
2.4. Urodziłem się… (tekst literacki a tekst popularnonaukowy, życiorys, CV)
79