Zadanie

W tym zadaniu musisz razem z grupą opracować odpowiedź na jedno z podanych pytań i w ten sposób utworzyć mapę myśli.

Z czym się kojarzy?

Dla kogo się pisze poezję?

Po co są wiersze?

Czym jest?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50