Zadanie

W tym zadaniu musisz znaleźć miejsce, w którym autorka wyraża swoje zdanie na temat wierszy i sposób, w jaki je uzasadnia. Zapisz, z czym związany jest jej argument: wiedzą, sztuką, faktami, logiką, doświadczeniami, uczuciami czy autorytetami.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50