Zadanie

W tym zadaniu musisz wstawić podane słowa w odpowiednie miejsca w pierwszym akapicie tekstu. Pamiętaj o zmianie ich formy tak, żeby pasowały. Uzupełnij drugi akapit tytułami baśni albo nazwiskami autorów. Przepisz całość do zeszytu.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50