Zadanie

W tym zadaniu musisz porównać swoją mapę myśli z zadania Podejmij temat 1. ze słowami Danuty Wawiłow z tekstu Jak pisać wiersze. W czym jest podobna, a czym się różni?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50