Zadanie

W tym zadaniu musisz napisać w zeszycie przykłady ludzi, dla których największym skarbem jest literatura. Jeśli uwielbiasz czytać, napisz, która książka jest dla ciebie najważniejsza.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50