Zadanie

W tym zadaniu musisz podać definicję baśni, przeczytaną przy poprzednim zadaniu, bez patrzenia do podręcznika. Wymień cechy gatunku, powiedz, jacy pojawiają się w niej bohaterowie i jakie wydarzenia.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50