Zadanie

W tym zadaniu musisz zapytać najstarsze osoby ze swojej rodziny, o ich młodość oraz co jest dla nich najważniejsze w życiu i czy też uważają, że rodzina jest najważniejsza. Zapisz notatkę w zeszycie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50