Zadanie

W tym zadaniu musisz razem ze swoją grupą powiedzieć, czy miejsce, postacie i wydarzenia na obrazie są fantastyczne czy realistyczne. Odpowiedź zapisz w formie tabelki.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50