Zadanie

W tym zadaniu masz przeczytać baśń Krasnoludek i zapamiętać, jak zachowuje się i jakie ma cechy przedstawiony tam krasnoludek.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50