Zadanie

W tym zadaniu musisz znaleźć w internecie nazwiska twórców i tytuły ich obrazów, które powstały dzięki wyobraźni lub były nią inspirowane. Porozmawiaj o tym z innymi osobami z klasy.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50