Zadanie

W tym zadaniu musisz zapisać podane wyraz z nie w odpowiednym miejscu. Napisz pięć zdań, każde z przeczeniem z inną z podanych części mowy. Wszystkie zdania muszą się ze sobą łączyć pod względem treści.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50