Zadanie

W tym zadaniu musisz uzupełnić podane zdania i napisać je w zeszycie. Zauważ wyjątki od pisowni nie z czasownikami. Znajdź informacje o języku migowym i napisz o nim notatkę w zeszycie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50