Zadanie

W tym zadaniu musisz powiedzieć, kogo przypomina podmiot liryczny z wiersza Pudełko zwane wyobraźnią.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50