Zadanie

W tym zadaniu musisz przy pomocy programu graficznego stworzyć cykl zdjęć albo rysunków, które pokazują przemijanie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
2. Bajkowe światy
34
2.2 Słówka z nie (pisownia nie przed czasownikami i z rzeczownikami
37
2.5 Słówka z nie ponownie (pisownia nie z przysłówkami, przymiotnikami i liczebnikami
50