Zadanie

Uzupełniając tabelkę, napisz, jaki obraz ojczyzny wyłania się ze wspomnień podmiotu lirycznego przytoczonych w wierszu Norwida. Zwróć uwagę na krajobraz, elementy pejzażu, zwyczaje, tradycje oraz zachowania i cechy ludzi.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
2. Zaplątani w historię
61
2.1. Na obcej ziemi (sonet, indywidualne cechy stylu poety)
62
2.4. Urodziłem się… (tekst literacki a tekst popularnonaukowy, życiorys, CV)
79