Zadanie

Twoim zadaniem jest ułożyć takie wypowiedzenia wielokrotnie złożone, żeby pasowały do wykresów zamieszczonych w poleceniu. (Uwaga! Imiesłowowy równoważnik zdania został oznaczony linią falistą)

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
2. Zaplątani w historię
61
2.1. Na obcej ziemi (sonet, indywidualne cechy stylu poety)
62
2.4. Urodziłem się… (tekst literacki a tekst popularnonaukowy, życiorys, CV)
79