Zadanie

Twoim zadaniem jest napisać przykłady niebezpieczeństw, na które byli skazani bohaterowie dzieła w czasie II wojny światowej. Wskaż tych, którzy najbardziej ucierpieli.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
2. Zaplątani w historię
61
2.1. Na obcej ziemi (sonet, indywidualne cechy stylu poety)
62
2.4. Urodziłem się… (tekst literacki a tekst popularnonaukowy, życiorys, CV)
79