Zadanie

W tym zadaniu musisz przypomnieć sobie postulat Einsteina o tym, że prędkość światła jest stała niezależnie od prędkości źródła i obserwatora, i wyjaśnić, w którym punkcie rozumowania przestawionego na rysunku 11.1 został on zastosowany.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Elementy szczególnej teorii względności
107
Szybkość światła w różnych inercjalnych układach odniesienia
108
Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
112
Maksymalna szybkość przekazu informacji
117
Związek między energią i pędem cząstki. Energia i masa układu cząstek
129