Zadanie

W tym zadaniu musisz odliczyć masę spoczynkową neutronu. Następnie na jej podstawie policz, ile neutronów musiałoby się rozpaść, żeby elektrony uzyskały odpowiednią energię kinetyczną.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
Elementy szczególnej teorii względności
107
Szybkość światła w różnych inercjalnych układach odniesienia
108
Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
112
Maksymalna szybkość przekazu informacji
117
Związek między energią i pędem cząstki. Energia i masa układu cząstek
129