Zadanie

W tym zadaniu musisz zapisać w zeszycie trzy zawody związane z teatrem i cechy, które powinni mieć ludzie wykonujący je. Uargumentuj swoje zdanie.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
3. W teatrze wyobraźni
72
3.2 Filmowa, teatralna i radiowa… Jan Tomasz Pieczątkowski, Przygody Sindbada Żeglarza według Bolesława Leśmiana
79
Link do wiedzy – teatr
87