Zadanie

W tym zadaniu musisz podać trzy słowa z języków obcych, które inaczej się pisze niż czyta. Zapisz według podanego wzoru.

Rozwiązanie

Zadania z tego działu
3. W teatrze wyobraźni
72
3.2 Filmowa, teatralna i radiowa… Jan Tomasz Pieczątkowski, Przygody Sindbada Żeglarza według Bolesława Leśmiana
79
Link do wiedzy – teatr
87