Zadanie

W tym zadaniu musisz zapisać w zeszycie podane wyrazy i słowa, które będą różniły się od nich tylko jedną głoską.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
3. W teatrze wyobraźni
72
3.2 Filmowa, teatralna i radiowa… Jan Tomasz Pieczątkowski, Przygody Sindbada Żeglarza według Bolesława Leśmiana
79
Link do wiedzy – teatr
87