Zadanie

W tym zadaniu musisz razem z innymi osobami z klasy podać powody, dla których ludzie chcą wyjeżdżać daleko. Uszereguj odpowiedzi od najczęstszych do najrzadszych.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
3. W teatrze wyobraźni
72
3.2 Filmowa, teatralna i radiowa… Jan Tomasz Pieczątkowski, Przygody Sindbada Żeglarza według Bolesława Leśmiana
79
Link do wiedzy – teatr
87