Zadanie

W tym zadaniu musisz napisać w zeszycie jedno zdanie pojedyncze i jedno zdanie złożone. Użyj czasowników gonić, krzyczeć i uciekać.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Co czujesz?
6
1.1 Dzieci, rodzice… i drobne spory. Beata Andrzejczuk, Teodorek i zwariowanych przygód worek
6