Zadanie

W tym zadaniu musisz opisać jakąś sytuację, w której dziecko nie chce zrobić czegoś, co mu każą rodzice. Masz skorzystać z podanych początków zdań i dokończyć je. Gdy skończysz, porozmawiaj o swoim tekście z kolegami i koleżankami. Czy ktoś z nich miał podobny pomysł do twojego?

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Co czujesz?
6
1.1 Dzieci, rodzice… i drobne spory. Beata Andrzejczuk, Teodorek i zwariowanych przygód worek
6