Zadanie

W tym zadaniu musisz zapisać w zeszycie informacje dla odwiedzających zoo. Pierwsza ma przed czymś przestrzegać, druga być prośbą, trzecia zachęcać do czegoś, ostatnia nakłaniać. Następnie podkreśl w tych zdaniach czasowniki i powiedz, które z nich są pojedyncze, a które złożone.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Co czujesz?
6
1.1 Dzieci, rodzice… i drobne spory. Beata Andrzejczuk, Teodorek i zwariowanych przygód worek
6