Zadanie

W tym zadaniu musisz ułożyć zdania, korzystając z podanych schematów. Zapisz je w zeszycie, uważając, gdzie są przecinki, a gdzie ich nie ma.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Co czujesz?
6
1.1 Dzieci, rodzice… i drobne spory. Beata Andrzejczuk, Teodorek i zwariowanych przygód worek
6