Zadanie

W tym zadaniu musisz narysować w zeszycie tabelę i wpisać w odpowiednie miejsca co muszą robić dzieci w wierszu Juliana Tuwima Gorące mleko, a co tobie każą rodzice oraz gdzie dzieci czują się wolne w wierszu, a gdzie ty czujesz wolność.

Rozwiązanie

Wyjaśnienie

Zadania z tego działu
1. Co czujesz?
6
1.1 Dzieci, rodzice… i drobne spory. Beata Andrzejczuk, Teodorek i zwariowanych przygód worek
6